kalenterikuva
olohuone
kalenterikuva
atrin suvanto
Etusivu Tilat  Hinnasto Varausehdot Yhteystiedot


Noudatamme majoituspalvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Ehdot ovat kumpaakin osapuolta sitovia, kun tilaus on tehty. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Varaaminen ja maksut
Asiakas saa tilauksesta vahvistuksen, jossa peritään samalla ennakkomaksu varauksesta. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 150 € eräpäivään mennessä. Omistajalla on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus tilauksesta on maksettava neljä viikkoa ennen vuokra-ajan alkua.

Peruutukset ja peruutusehdot
Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Mikäli peruutus on tapahtunut 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkovarausmaksu ja loppusuoritus vähennettynä peruutusmaksulla, joka on 10% varauksen vuokrahinnasta.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin, veloitetaan koko vuokra. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuun ottamatta peruutusmaksua, joka on 20% vuokrahinnasta. Peruutus on tehtävä välittömästi ja peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys kahden viikon kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokra-ajan alkua.
Mikäli asiakas muuttaa varauksen ajankohtaa, pidetään sitä tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Omistajan oikeus perua varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi omistaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan on omistajalla oikeus perua varaus.

Avainten luovutus
Avaimen saa maksettuja kuitteja ja täytettyä matkustajailmoitusta vastaan. Huoneiston avain luovutetaan asiakkaalle huolitsijan kanssa esim. puhelimitse sovittuna ajankohtana. Yhteys huolitsijaan on otettava viimeistään vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista.

Oleskelu huoneistossa
Huoneisto on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12. Vuokraan sisältyy kalusteet, vuodevaatteet, perusastiasto, vesi, lämmitys, valaistus. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, pyyhkeet sekä vastaa huoneiston siivouksesta.
Mikäli loppusiivousta ei ole suoritettu asianmukaisesti, on omistajalla oikeus periä huolitsijan loppusiivouksesta veloittama ennalta määritetty huoneistokohtainen siivousmaksu. Asia käsitellään omistajan ja asiakkaan kesken. Huoneiston siivousmaksu on 125 €.

Henkilömäärä
Huoneistoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu.
Teltan, asuntoauton tai asuntovaunun käyttö kiinteistön tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon on kielletty.

Vahingot ja valitukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan kiinteistölle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua ja loman aikana huolitsijalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa kolmen vuorokauden sisällä yhteys omistajaan, puhelinnumero 040-7514323. Mikäli asia ei tule vieläkään korjatuksi, tulee asiakkaan tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakuntaan käsiteltäväksi.


Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Arvonlisävero on voimassa olevan lainsäädännön mukainen.